Sikring af drikkevand

Hos Nytofte VVS har vi stort fokus på det danske drikkevand, og vi hjælper løbende bygningsejere med at gennemgå og opdatere deres vandinstallationer, så de lever op til lovens krav.

Som bygningsejer er du nemlig ansvarlig for, at vandinstallationerne er lovlige og korrekte, herunder at der er sikret mod tilbagestrømning, så forurenet vand ikke løber tilbage.

Sikring af drikkevandet er særligt relevant for:

– Svømmehaller, idrætsanlæg og skoler

– Plejecentre og beskyttede boliger

– Hoteller, storkøkkener og cateringvirksomheder

– Restauranter og cafeer

– Renserier, industri- og forbrugervaskerier

– Bilvaskeanlæg

– Landbrug og gartnerier

 

Har du brug for hjælp, gennemgang eller noget andet i relation til vandinstallationerne i din bygning – så sig til!

Nytofte VVS er certificeret under og samarbejder med Dansk Drikkevandskontrol.